Home » Hiep and Tawny’s Farewell LIVE

Hiep and Tawny’s Farewell LIVE

CẢM ƠN BẠN

đã hỗ trợ và giữ cho các thừa sai của chúng ta ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ được an toàn và khoẻ mạnh!
QUÀ TẶNG CỦA BẠN MANG LẠI HY VỌNG

THANK YOU 

for supporting and keeping our missioners safe and well in Asia, Africa and the Americas! 

YOUR GIFT GIVES HOPE