Đóng Góp - Maryknoll Lay Missioners
Home » Đóng Góp

Đóng Góp

Hãy cùng chúng tôi xây dựng một thế giới công bằng, bác ái và bền vững hơn.

Các thừa sai giáo dân của chúng tôi biến đổi cộng đồng bằng cách đồng hành, phục vụ và cùng làm việc với những người sống bên lề ở Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu.