Home » Phim » Phim Giáng Sinh 2021 của chúng tôi

 

Thừa sai giáo dân Maryknoll và các cộng đoàn khắp thế giới nơi họ phục vụ cùng nhau chúc mừng Giáng Sinh cũng như chia sẻ niềm hy vọng và lời cầu nguyện cho Năm Mới 2022

 

Maryknoll Lay Missioners Maryknoll Lay Missioners
Maryknoll Lay Missioners works with those at the margins for a more just, compassionate and sustainable world in Africa, Asia and the Americas.