Thông Tin Liên Lạc - Maryknoll Lay Missioners
Home » Thông Tin Liên Lạc

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu cần liên lạc với Hội Thừa Sai Giáo Dân Maryknoll,

Các thắc mắc tổng quát, xin gửi email cho chúng tôi tại info@mklm.org 

Theo chân chúng tôi trên FacebookInstagramTwitter.
Đăng Ký YouTube Channel của chúng tôi

Trở thành Thừa Sai Giáo Dân

Nếu muốn trở thành một thừa sai giáo dân, xin liên lạc
Karen Bortvedt Estrada, Recruitment and Relationship Manager
Điện thoại: 914-467-8857
E-mail: join@mklm.org
Muốn tìm hiểu thêm về việc gia nhập Maryknoll Lay Missioner xin bấm vào phần “Join Us”  trên trang mạng này.

Đóng Góp Hỗ Trợ

Nếu muốn đóng góp hỗ trợ, xin liên lạc
Advancement Department
Điện thoại: 1-800-867-2980
E-mail: donate@mklm.org

Nếu muốn chọn Maryknoll Lay Missioners làm thừa kế trong di chúc của quý vị hay muốn hỗ trợ một số tiền lớn, xin liên lạc
Ted Miles, Executive Director
Điện thoại: 914-281-0182
E-mail: tmiles@mklm.orgt

Các Chuyến Đi Bạn Bè Xuyên Biên Giới

Nếu muốn cùng chúng tôi tham gia các chuyến đi Bạn Bè Xuyên Biên Giới, xin liên lạc
Lupe García
Điện thoại: 914-236-3480
E-mail: friendsacrossborders@mklm.org

Truyền Thông

Quý vị trong ngành truyền thông muốn tìm kiếm thông tin xin liên lạc
Meinrad Scherer-Emunds, Director of Communications:
Điện thoại: 224-443-1905
Email: meinradse@mklm.org

Thông Tin về Cựu Thừa Sai Giáo Dân

Nếu quý vị là cựu thừa sai giáo dân Maryknoll muốn được nối kết qua mạng Cựu Thừa Sai, xin liên lạc
Nguyễn Ngọc Sơn
Điện thoại: 914-373-9598
E-mail: snguyen@mklm.org

Địa Chỉ Thư Tín:

Maryknoll Lay Missioners
PO Box 307
Maryknoll, NY 10545-0307

Địa chỉ gửi hàng qua Fed Ex, UPS hay các dịch vụ chuyển hàng khác:

Maryknoll Lay Missioners
75 Ryder Road
Ossining, NY 10562