Home » Donation – Vu Thanh Family

Donation – Vu Thanh Family

Thank you for donating to Tawny and Hiep’s mission in Bolivia. Tawny continues to help and serve young adults and children to develop life skills, critical thinking skills and self-esteem. Hiep accompanies people through education and training to improve their lives. Making connections between peoples, churches and communities.

Lời Cảm Ơn – Hiệp và Thanh Vân xin cảm ơn những đóng góp của bạn vào công việc mục vụ của chúng tôi ở Bolivia. Vân tiếp tục phục vụ giới trẻ và các ấu nhi trong phát triển kỹ năng sống, tư duy và biết tự tin. Hiệp phục vụ giới trẻ và những người lớn tuổi trong tù, giúp họ có cơ hội để tiến thân sau này qua giáo dục và phát triển kỹ năng sống. Tạo điều kiện cảm thông giữa con người, giáo hội và xã hội.